Lời Tri Ơn - Đóng Góp Vào Quỹ DUACT

----- Forwarded Message -----
From: tri tran
To: Kenny Le ; DUACT BanDieuHanh  
Cc: TNIC ; DALIST-TN  
Sent: Monday, February 18, 2013 4:53 PM
Subject: DUACT / LỜI TRI ƠN - ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ DUACT

 

Kính Anh Cận và Ban Tổ Chức Hội Ngộ Tân Niên,

Kính Quý Vị Giáo Sư và Anh Chị Ân Nhân,

Thay mặt Ban Điều Hành DUACT, chúng tôi luôn cảm kích và

được khích lệ từ Quý Vị Giáo Sư, Quý Anh Chị Em Thụ Nhân

khắp nơi.  

Đặc biệt tri ân Anh Cận cùng BTC đã đại diện cho Thụ Nhân Bắc CALI

luôn quan tâm và hổ trợ việc làm chung. Số ngân khoản US$570.00

sẽ được chuyển vào Quỹ Cha Viện Trưởng NGUYỄN VĂN LẬP và được

sữ dụng cho mục đích bảo trợ giáo dục như lời dạy cuả Ngài.

Trân trọng nhờ Anh chuyển lời cảm ơn đến Quý Thụ Nhân và Thân Hữu

Mạnh Thường Quân, và kính gởi lời Chúc An Bình, Hạnh Phúc và sức

khoẻ luôn đến bên Quý Vị và Gia Quyến.

Thân mến tri ơn,

TM BĐH DUACT

TRẦN TRÍ - NGUYỄN HOÀNG ANH

Duact website  :   http://www.duact.org

 


From: Kenny Le
To: thunhan-nca  
Cc: Thu Nhan(1-2) ; TNIC  
Sent: Monday, February 18, 2013 12:54 PM
Subject: [TNIC] ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ DUACT


Kính thưa quý vị Giáo Sư,
và các bạn Thụ Nhân thân mến,

Ban tổ chức vừa nhận được bản chi thu của cô thủ quỷ Lài của đêm Tân Niên,
kết quả chúng ta lời được $570 (Net).
Như đã hứa, tất cả số tiền lời này TNBCA xin được đóng góp vào DUACT, quỷ
Cha Viện Trưởng NGUYỄN VĂN LẬP.
Với mục đích thắt chặc tình THỤ NHÂN, chúng ta đã đạt được kết quả mong muốn.
ACE đã có một đêm HỘI NGỘ rất đầm ấm và chan hòa tình yêu thương.
BTC thành thật cám ơn quý Thầy Cô và các bạn THỤ NHÂN đã đóng góp vào sự
thành công này.
Chúng tôi cũng không quên cám ơn các mạnh thường quân đã giúp đở cho quỷ Duact.
Hẹn ngày tái ngộ.
Rất thân mến,
TM/BTC
Nguyễn Đình Cận