Trao Chi Phiếu Hoàn Trả Tiền Tài Trợ Chương Trình Vi Tín Dụng Tại Quảng Bình

Sáng Thứ năm 7 tháng 3 năm 2013 tại văn phòng làm việc của Nha sĩ Vũ Tân ở TP Houston, Texas, Hoa Kỳ;  Anh Trần Trí, TBĐH, đã đến thăm hỏi và chân thành cám ơn ông bà Nha sĩ vì đã đồng hành cùng DUACT trong Chương trình VTD tại Quảng Thuận, Quảng Bình từ 2007 đến nay. Trong dịp này, đại diện DUACT cũng đã trao tấm chi phiếu trị giá 2.500 USD để hoàn trả tiền tài trợ mà ông bà Nha sĩ đã đóng góp vào ngân quỹ của dự án.

 

Anh Trần Trí trao chi phiếu 2.500 USD cho ông bà Nha sĩ Vũ Tân

 

Chương trình VTD cho nông dân vay vốn chăn nuôi xóa nghèo là một dự án khá thành công của DUACT tại Quảng Bình, đã được cố GS Phó Bá Long đánh giá cao khi ông đến tận nơi tham quan vào năm 2008.

Tính từ 2007, khi mới bắt đầu triển khai dự án, cho đến nay DUACT đã giải ngân 7.000 USD để luân chuyển cho vay trong 6 đợt ( năm 2007 : 2 đợt - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 ). Kết quả đã giúp vốn cho 62 hộ nông dân có điều kiện mua bò giống sinh sản về chăn nuôi, từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần xóa đói nghèo cho không ít người dân tại địa phương.    ( Xem chi tiết nơi đây )

 

Các bác nông dân vui mừng bên các nàng bò giống vừa tậu bằng vốn vay của DUACT

Chăn nuôi, xem ra là công việc thích hợp cho các lão nông tại Quảng Thuận

Thầy cô Phó Bá Long tham quan một đàn bò của dự án tại Thuận Bài, Quảng Thuận (2008)

Thầy thử làm "mục đồng" cởi bò ra đồng cỏ! (2008)