Thông Báo Khóa Sổ Nhận Giúp Học Sinh Quảng Ngãi

Quý Anh Chị kính mến,

Con số dự trù trong kế hoạch giúp các Cháu Học Sinh vùng Cao Nguyên Quảng Ngãi đã đạt được như ý muốn.

DUACT thông báo khóa sổ và tri ân các Anh Chị Mạnh Thường Quân đã tham gia đóng góp cho các Cháu có phương tiện đến lóp được tương đối thoải mái. Và, bản tổng kết thu nhận đính kèm, nếu có sơ xuất, chúng tôi vô cùng tri ân những đóng góp để được sửa sai hoặc bổ túc.

Đại diện của DUACT tại Việt Nam đã tìm hiểu và có phương cách trợ giúp. Tại Quảng Ngãi Thụ Nhân Hà Thúc Bốn đã nhiều lần liên lạc và tìm hiểu, có tường trình phương cách giúp đỡ trực tiếp tại chỗ bằng hiện vật.

Cá nhân tôi, nhân dịp công tác, sẽ đích thân cùng các Anh Chị đến tận nơi nghiên cứu trao quà. Anh Bốn đã lên kế hoạch và hướng dẫn.

DUACT sẽ tường trình chi tiết và ghi lại hình ảnh báo cáo cùng quý Anh Chị.

Trân trọng báo cáo và thay mặt các Cháu Học Sinh, chân thành tri ân quý Anh Chị Mạnh Thường Quân, giúp các Cháu phương tiện và điều kiện thuận lợi để an tâm hơn cho gia đình các Cháu đến Trường từ các nơi xa xôi khó khăn.

Tổng kết từ Thủ Quỹ DUACT / Chị Hoàng Anh :

                   1- Võ Rân / MI                                                                   50.00 USD
                   2- Phi Le Thuan / LA                                                        50.00
                   3- Tang Micheal / CA                                                     200.00
                   4- Phan Ba Phi / WA                                                        50.00
                   5- Tong Vuong Thinh / VA                                             100.00
                   6- Nguyen Quang / WA                                                    50.00
                   7- Hang Trinh / VA                                                         100.00
                   8- Nguyen Kinh & Kim Loan / CA                                   200.00
                   9- Phi Nghiem / CA                                                        100.00
                 10- Missy Nguyen / IL                                                      200.00
                 11- Hue Le / CA                                                              500.00
                 12- Thuy Ha & Thanh Ha / TX                                        100.00
                 13- Nguyen Trong / VA                                                   100.00
                 14- Tran Huu Loi / CANADA                                           100.00
                 15- Le P. Nha / TX                                                            50.00
                 16- Lâm Kim Thoa / CANADA                                           50.00 

                       ** Anh Tong Vuong Thinh giúp thêm quỹ DUACT 100.00 USD

Tổng kết từ DUACT Việt Nam / Chị Thũ Quỹ Lâm Viên : 

                   1) Thuận Linh K5                                                           100.00 AUD
                   2) Nguyễn Thị Lưu & Minh Phước                                  200.00 USD
                   3) Trịnh Thị Hải K7                                                    2.000.000 VND
                   4) Châu Văn Trí K5                                                      500.000 VND
                   5) Trần Thị Út K8                                                          500.000 VND 

   Tổng cộng DUACT nhận được, giúp các Cháu Học Sinh Quảng Ngãi :

     US$ 2,200.00  +  AU$ 100.00  +  VN$ 3.000.000,00 

TRÍ TRẦN / (832) 814 8360

Duact website : http://www.duact.org