THÔNG BÁO VÀ TRI ÂN

Tổ Chức Thiện Nguyện Cựu SV VĐH Đà Lạt, Việt Nam (DUACT)

Trân trọng gởi lời tri ân đặc biệt đến hai Mạnh Thường Quân tại Thành Phố Houston, Texas đã luôn tham gia, ủng hộ và bảo trợ các chương trình Xã Hội do DUACT thực hiện.
Đặc biệt trong chuyến công tác Việt Nam vào tháng 6 và 7 năm 2013 tới đây. Hai ân nhân này đã giúp :

1.- Mạnh Thường Quân Star Dental Care, Nha Sĩ Vũ Tân và gia đình: tài trợ 100 % cho chương trình giúp đở tại Thôn Văn Lăng, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình. Các chương trình dự trù, sẽ giúp các Nông Dân Nghèo vay tiền Nuôi Bò ( Vi Tín Dụng / hình thức như  đã giúp Nông Dân tại Quảng Bình ), đào giếng, học bổng… Tùy theo kết quả nghiên cứu mà DUACT sẽ đúc kết. Ngân khoản tài trợ có thể sẽ lên đến mức US$ 30,000.00.

2.- Mạnh Thường Quân Dược Sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và gia đình: luôn là ân nhân, trợ giúp thuốc men đến với các tủ thuốc cho các Học Sinh tại các Trường xa xôi, như Trường Tiểu Học và Trung Học Quảng Thuận, tỉnh Quảng Bình, Trường Tình Thương Don Bosco Đà Lạt,… Và, lần nầy DUACT đã nhận được 20 Chai thuốc thông dụng : Acetaminophen / 325 mg – 1.000 tablets ( 5 chai ), Glucosamin Chondroitin and MSM-60 tablets ( 5 chai ), Calcium 600mg-60 tablets ( 5 chai ) và Aspir LOW 81mg-250 tablets ( 5 chai ).

Trân trọng tri ân những chia sẻ quý báu này từ quý gia đình Nha Sĩ Vũ Tân và gia đình Dược Sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. DUACT sẽ chuyển đến quý ân nhân những thư cảm ơn của Hội Thiện Nguyện chúng tôi trong những ngày tới đây như thông lệ.

Thân mến chuyển lời chúc Bình An và May Mắn, cùng Cầu Nguyện cho nghĩa cử cao đẹp này đến với những con người kém may… sẽ được bù đắp và trả công bội hậu từ đấng tối cao, rao giảng chia sẻ tình yêu thương từ Trời.

Thay mặt Ban Điều Hành DUACT

HỘI TRƯỞNG
TRI TRAN / ( 832 ) 814 8360
Duact website : http://www.duact.org