Quỹ Linh Mục Hoàng Quốc Trương - 2013 Fund Raising

Kính thưa quý Thầy Cô,

Cùng quý anh chị kính mến,

Chương trình gây Quỹ Linh Mục Hoàng Quốc Trương năm nay sẽ được tổ chức vào hai ngày cuối tuần : Thứ Bảy và Chủ Nhật August 24th & 25th tại Los Gatos.

LeMan định làm garage sale vào đầu tháng September, nhưng vì LeMan phải sửa chữa nhà cửa và Roofing company họ chỉ available vào đầu tháng September. Sau tháng September LeMan lại phải travel thành ra phải làm cuối tuần này. LeMan xin lỗi là không thông báo sớm hơn.

Mong rằng quý Thầy Cô và quý anh chị sẽ ủng hộ cho kỳ gây Quỹ LMHQT năm nay. Vì sự ủng hộ và khích lệ của quý Thầy Cô và quý anh chị là yếu tố thành công của chương trình này. Một lần nữa gđ Simon / LeMan tha thiết xin quý Thầy Cô cùng quý anh chị tham gia đóng góp.

Chương trình năm nay gồm có hai phần :

1- Garage sales : Saturday & Sunday August 24 - 25/2013

Chi tiết và hình ảnh sẽ được posted trên CRAIGSLIST.ORG và San Jose Mercury News trong vài ngày tới.

2- Contributions :

Please make check payable to DUACT and mail to :

LeMan Le

221 Forrester Road

Los Gatos , Ca 95032

Xin chân thành cảm tạ BDH Duact, quý Thầy Cô và quý anh chị.

Kính mến,

Simon Lam & LeMan Le

(408) 219 - 0878

PS : Sau khi kết thúc chương trình, một bản tường trình và tổng số tiền thu được sẽ chuyển đến Thủ Quỹ DUACT. Mỗi ân nhân sẽ nhận thư cảm ơn của DUACT để dùng vào việc trừ thuế.

__________________________________________________________________________________________________

 

Status Report as of 8/19/2013

 

Last Name First Name Amount Ck/Cash Relationship
Lam Jonathan 100.00   ThuNhan C
Lam Kathryn          100.00   ThuNhan C
Le LeMan 2,000.00   KH
8/19   2,200.00