DUACT Triển Khai Chương Trình Vi Tín Dụng Tại Thôn Văn Lăng, Thái Bình

Từ ngày 27/10/2013 đến 4/11/2013, Ban Quản Lý Vi Tín Dụng Thôn Văn Lăng huyện Kiến Xương, Thái Bình đã thực hiện giải ngân cho 5 hộ nông dân có tên trong danh sách được Ban Điều Hành DUACT duyệt cho vay đợt 1 năm 2013 như sau :

1- Phạm Duy Đằng

2- Phạm Duy Đanh

3- Phạm Duy sáu

4- Đỗ Duy Thường

5- Phạm Đức Ngật

Phương thức giải ngân do Ban Quản Lý VTD / Thôn Văn Lăng đề nghị áp dụng là trao tiền vay trực tiếp ( Mỗi hộ được vay 500 USD ) ngay khi nông dân kết thúc việc thỏa thuận giá cả mua bán với chủ bò giống ( giao tay ba ).

Việc trao tiền Vi Tín Dụng đợt 1 tại Thôn Văn Lăng đã kết thúc thành công tốt đẹp, mở đường cho các đợt cấp vốn vay chăn nuôi kế tiếp dự kiến sẽ tiếp tục cách nhau 3 tháng / đợt trong năm 2014 sắp đến.

     Anh Phạm Duy Sáu vừa nhận bò. Bên trái là A.Chỉ và A. Thự BQL / VTD

                       Anh Phạm Duy Đanh và A. Chỉ BQL / VTD

        Chị Phạm Thị Nhẫn, đại diện chồng là anh Phạm Đức Ngật nhận bò

         Chị Phạm Thị Ly đại diện chồng là anh Phạm Duy Đằng nhận bò

                Bên trái là A. Đẩy, bên phải là anh Chỉ trong BQL / VTD

              Chị Phạm Thị Bé đại diện chồng là anh Đỗ Duy Thường nhận bò. Bên phải là A. Chỉ