DUACT Tham Gia Ngày Đi Bộ Gây Quỹ Giúp Nạn Nhân Bão Haiyan Philippines tại Houston, Texas

From : Tri Tran

To : TN-TNIC; TN-DALIST; TN-HOUSTON; TN-DUACT BDH

Sent : Monday, December 2, 2013 2 : 58 PM

Subject : [TN-houston] DUACT / Tham Gia Gây Quỹ giúp Nạn Nhân Haiyan-Philuâttân

Cảm ơn sự góp sức của các Anh Chị, và cảm ơn thời tiết thuận lợi cho sáng ngày Chúa nhật 01.12.2013.

Sự góp sức của các Hội Đoàn và Đoàn Thể, các đại diện Tôn Giáo, đồng bào Houston...các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí...Kết quả gặt hái tính sơ kết thu được rất khích lệ : trên Hai Trăm Ba Mươi Nghìn Mỹ Kim.

Tất cả số tiền thu được sẽ trực tiếp giao cho American Red Cross để chuyển giúp Đồng Bào Nạn Nhân Bão Haiyan / Phi Luật Tân.

Trong tổng số đóng góp từ DUACT và thân hữu khoảng USD 7,000.00, BĐH DUACT quyết định giúp 1,000.00, gia đình Long / Vân Hạnh phụ thêm 1,000.00...phần còn lại 5,000.00 quyên góp được tại địa phương.

Thân mến chuyển một vài hình ảnh sinh hoạt...

TRI TRAN

http://www.duact.org

 

 

Chuẩn bị xuất phát

 

Anh Trần Trí tham gia đi bộ gây quỹ

Buổi đi bộ gây quỹ giúp nạn nhân bão Haiyan Philippines sáng CN 1/12/2013 tại TP Houston, Texas

Bàn gây quỹ của DUACT

Cựu Thủ Quỹ DUACT Phan Thanh Hương đang tiếp một tu sĩ Phật Giáo đến đóng góp

Anh chị Trần Trí chụp ảnh lưu niệm với ông bà đại diện cộng đồng Phi Luật Tân tại Houston

Sơ kết đợt thứ hai, DUACT thu được trên 4.000 USD