Phát Học Bổng DUACT Cho Con Thụ Nhân NK 2013-2014

Sáng ngày Chủ Nhật 1/12/2013, Thụ Nhân Việt Nam phối hợp với Quỹ HB/DUACT tổ chức buổi họp mặt trao Học Bổng cho một số cháu đang học tại Sài Gòn. Các cháu ở các tỉnh xa sẽ được đại diện các Khoa, Khóa giúp phân phát dùm.

Tổng số các cháu nhận Học Bổng lần này là 31 cháu. Trong đó :

- 20 cháu đang học Đại Học :          6 triệu x 20 =  120 triệu

- 04 cháu đang học Cao Đẳng :       5 triệu x 04 =    20 triệu

- 06 cháu HS cấp 2 và cấp 3 :          2 triệu x 06 =    12 triệu

- 01 cháu học sinh cấp 1 :                1 triệu x 01 =     1 triệu

 _________________________________________________________

                       Tổng cộng                                     153 triệu

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi họp mặt phát HB sáng CN 1/12/2013 :