TIN BUỒN

Ban Giám Sự và Ban Điều Hành tổ chức thiện nguyện DUACT vô cùng thương tiếc báo tin :
Bà Ngô Đình Long, nhũ danh Maria Nguyễn Thị Trâm Anh

Trưỡng Ban Gây Quỹ tổ chức thiện nguyện DUACT
đã về nước Chúa lúc 11:55 sáng ngày Thứ Bảy 30 tháng 7 năm 2016 tại miền Nam California
Hưỡng thọ 81 tuổi
Tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2016 tại:
Rose Hills Memorial Park
Sky Rose Chapel
3888 Workman Mill Road
Whittier, CA 90601
Giờ thăm viếng: tại Visitation Center, phòng 104
- Thứ Sáu 12-8-2016: từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối
- Thứ Bảy 13-8-2016: từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30
  Sau đó tang lễ sẽ được tổ chức tại giáo đường Sky Rose Chapel lúc 3 giờ 
* Thư chia buồn đến GS. Ngô Đình Long xin gửi về địa chỉ email: tramanhlong@yahoo.com
TM. Ban Giám Sự và Ban Điều Hành DUACT
Nguyễn Hoành