DUACT Tham Dự Lễ Phát Học Bổng NK 2016-2017 Tại Mỏ Cày

Sáng Chủ nhật 6/11/2016, phái đoàn DUACT từ Sài Gòn về Mỏ Cày, Bến Tre tham dự Lễ phát học bổng do Hội Khuyến Học tổ chức tại Nhà văn hóa thị trấn. Đoàn gồm anh chị Trần Văn Bá K6, Phạm Thị Lâm Viên K6, Phạm Viết Chấn K10, Nguyễn Thị Xuân Phương K7, Hà Văn Dính K9, Lê Văn Sang CTXH. Đặc biệt có sự tham dự của anh Cao Đình Phúc K1 vừa từ Mỹ về Việt Nam.

Năm nay HKH/Mỏ Cày vận động các nhà MTQ đóng góp được 48.100.000 đồng cộng với tiền tài trợ của DUACT 33.500.000 đồng (Tương đương 1.500 USD). Tổng cộng thu được 81.600.000 đồng. Ban tổ chức buổi lễ đã mời các nhà tài trợ và quan khách trao 108 suất HB cho 27 cháu HS THPT, 36 cháu HS THCS, 35 cháu HS Tiểu học và 10 cháu HS mẫu giáo.

Từ 2007 – 2016 đến nay, DUACT đã đồng hành cùng với hai Hội khuyến học Mỏ Cày và Hương Mỹ trong chương trình giúp các cháu học sinh nghèo hiếu học tại địa phương có điều kiện học hành, thành đạt. Tổng cộng đã cấp phát được 970 suất HB, trị giá 33.952 USD.

Với thành quả nêu trên, công cuộc trồng người cao đẹp mà DUACT theo đuổi từ khi thành lập đến nay sẽ làm đậm thêm ý nghĩa của hai chữ Thụ Nhân, vốn là mục tiêu, tôn chỉ của Viện Đại Học Đà Lạt trước đây.

Học sinh mẫu giáo trình diễn văn nghệ
Trưởng đoàn DUACT phát biểu cảm tưởng
Anh Cao Đình Phúc  trao HB
Anh Trần Văn Bá trao HB
Chị Lâm Viên trao HB
Anh Hà Văn Đính K9 trao HB
Anh Chấn K10 trao HB
Chị Xuân Phương K7 trao HB