Lễ Trao Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo Hiếu Học Mỏ Cày 2018

Lễ trao HB cho học sinh nghèo hiếu học năm 2018 được tổ chức vào sáng Chủ Nhật 4/11/2018 tại Hội trường Thị trấn Mỏ Cày.

Năm nay có 102 cháu học sinh từ bậc mẫu giáo đến phổ thông trung học được cấp học bổng. Cụ thể như sau :

1) Phổ thông trung học : 30 cháu x 1 triệu    = 30,00 triệu

2) Trung học cơ sở :       28 cháu x 0,7 triệu = 19,60 triệu

3) Tiểu học :                    30 cháu x 0,5 triệu = 15,00 triệu

4) Mẫu giáo :                   14 cháu x 0,4 triệu =   5,60 triệu

                                            Tổng cộng            70,20 triệu

 ****Bảy chục triệu hai trăm ngàn đồng, tương đương 3.000 Usd. Trong đó DUACT đóng góp 1.500 Usd (Matching 50%)

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ: