Phát Học Bổng DUACT Cho Sinh Viên Học Sinh Niên Khóa 2018 – 2019

Sáng Chủ Nhật 25/11/2018, mặc dù thời tiết không được tốt do ảnh hưởng của cơn bão  Usagi sắp đổ bộ vào các tỉnh nam trung bộ, Quỹ HB DUACT vẫn tổ chức buổi họp mặt tại số 45 Đinh Công Tráng Q.1 để trao HB cho các cháu sinh viên học sinh hiếu học trong và ngoài gia đình Thị Nhân. Có mặt tại buổi họp mặt còn có các anh chị đại diện các khoa khóa có con cháu nhận học bổng hoặc do khoa khóa mình giới thiệu.

Năm nay DUACT cấp 32 suất học bổng cho 10 cháu là con cháu cựu sinh viên VĐH Đà Lạt và 22 suất cho các cháu bên ngoài do Thụ Nhân giới thiệu, trong số đó có 12 cháu là sinh viên Y khoa năm thứ 3 đến năm thứ 5. Tổng giá trị cấp phát đợt này lên đến 163 triệu đồng, tương đương 7.000 Usd theo tỷ giá hiện hành. (Xin xem chi tiết bên dưới)

Anh Phạm Viết Chấn, phụ trách Quỹ HB, đang hướng dẫn các cháu ghi biên nhận

Anh Trần Văn Bá trao HB

Anh Phạm Viết Chấn trao HB

Anh Trần Văn Hải , đại diện K1 & K2,  trao HB

Anh Phạm Văn Ngọc K1 trao HB

Anh Huỳnh Khánh Hồng trao HB

Anh Nguyễn Duy Lễ, đại diện VK, trao HB

Anh Lưu Văn Vy, đại diện K8, trao HB

Chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về

_________________________________________________________________________________

Học bổng DUACT niên khóa 2018 - 2019

1) Con cháu Thụ Nhân : 10 cháu. Trị giá cấp phát : 41,50 triệu

    - Đại học :  3 cháu x 6,50 triệu = 19,50 triệu

    - Cao đẳng : 1 cháu x 5,50 triệu =  5,50 trệu

           - Trung học phổ thông : 3 cháu x 3 triệu = 9 triệu

              - Trung học cơ sở : 3 cháu x 2,50 triệu = 7,50 triệu

           2) Các cháu ngoài Thụ Nhân : 22 cháu. Trị giá cấp phát :121,50 triệu

    - Đại học : 13 cháu x 6,50 triệu  = 84,50 triệu

                          - Đại học : 4 cháu x 5 triệu  = 20 triệu (Dạng khuyến khích)

    - Cao đẳng : 1 cháu x 5,50 triệu =   5,50 triệu

          - Trung học phổ thông : 3 cháu x 3 triệu = 9 triệu

              - Trung học cơ sở  : 1 cháu x 2,50 triệu = 2,50 triệu

Tổng cộng trị giá cấp phát của Quỹ HB/DUACT NK 2018 - 2019 = 163 triệu

               (Một trăm sáu mươi ba triệu. Tương đương 7.000 USD)