DUACT Xây Thêm 10 Căn Nhà Tình Thương Tại Kontum 2021

Trong năm 2021, cùng với các MTQ tại Hoa Kỳ, DUACT đã tài trợ xây thêm 10 căn nhà tình thương cấp cho 10 hộ nghèo dân tộc thiểu số tại Xã Ia Chim, Kontum. Dự án được thực hiện với sự tổ chức và giám sát của Linh mục Trần Quốc Hải, phụ trách Giáo xứ Klâu Rơngol, Giáo phận Kontum. Đây là năm thứ hai DUACT tham gia chương trình xây Nhà Tìnhh thương với phương thức matching 50/50, mỗi năm xây 10 căn trị giá 16.000 usd. Tổng cộng hai năm 2020 và 2021 đã xây 20 căn trị giá 32.000 usd giúp đồng bào dân tộc nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống “an cư lạc nghiệp”.

Linh mục Trần Quốc Hải khánh thành và bàn giao nhà tình thương