Trường tiểu học Quảng Thuận

Chung cho hai làng Thổ Ngọa và Thuận Bài
 
Một điều vô cùng kích lệ tại địa phương này: ngoại trừ những con em tật nguyền do hậu quả chiến tranh (thiếu trí khôn), 100% các trẻ đều được đến trường dầu gia đình rất nghèo.  
 
Được biết, đa số những sinh hoạt, những cơ sỏ vật chất của trường đều do hội phụ huynh đóng góp và tự trang trải phần lớn. Họ là những người kém may mắn, và cũng vì vậy dân cư tại đây có sức vươn lên rất cao và rất mạnh. Họ vô cùng xúc động trước sự quan tâm của DUACT và than hữu Houston.
 
Tôi xin được trao sự tri âm đầm ấm đến với DUACT, đến với các anh chị than hữu mến thương. Phái đoàn chấp thuận tại chổ cho việc trợ cấp MỘT LẦN cho học kỳ 2 này, cho 50 học sinh nghèo theo nhu cầu.
 
Số tiền hỗ trợ là US$156.25

Xem tiếp