Trao tiền Dự án tài trợ TTH.QT Quảng Bình

Ngày 22/07/2007 giải ngân Dự án tài trợ học bổng và trang bị máy vi tính cho các cháu học sinh Trường Tiểu Học Quảng Thuận Tỉnh Quảng Bình, gọi tắt là Dự án TTH.QT. Tổng số tiền tài trợ của Dự án trên lên đến 4,975 USD trong đó: quỷ học bổng niên khóa 2007-2008 là 3,475 USD, còn lại 1,500 USD dùng để trang bi thêm 03 máy vi tính.

 

Ký kết các văn bản Dự Án trước khi giải ngân.

Lể giao nhận đã được tổ chức tại phòng họp của Trường trước sự hiện diện đông đủ của các thầy cô trong Ban Giám Hiệu, Hội trưởng Hội Khuyến Học Xã Quảng Thuận và đại diện phụ huynh học sinh.

Được biết trong dịp khai giảng năm học mới sắp tới Ban Giám Hiệu dự kiến sẽ tổ chức Lể trao học bổng cho các cháu vào ngày 05/09/2007.

( Ảnh chụp Anh Trần Văn Bá, Thư ký điều hành đại diện DUACT bên trái, trao tiền tài trợ cho Cô Đặng Thị Phúc Như - Hiệu Trưởng - đứng giửa,với sự chứng kiến của Ông Trần Đình Lập - Hội Trưởng Hội Khuyến Học Quảng Thuận - bên phải ).
 
Xem tiếp