Trao tiền đợt I Dự án Vi Tín Dụng

Giải ngân đợt I Dự án Vi Tín Dụng "nuôi bò" trị giá 1,000 USD cho 05 hộ gia đình nghèo tại Làng Thổ Ngọa Xã Quảng Thuận Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình diển ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 22/07/2007. Số tiền trên được giao cho Ông Trần Đình Lập, Trưởng Làng, trước sự chứng kiến cuả các vị chức sắc để sau đó tiến hành giao lại cho bà con nông dân. Phương thức giao tiền gián tiếp này thực hiện theo sáng kiến của quí vị chức sắc Làng Thổ Ngọa nhằm tạo thuận tiện cho việc quản lý điều hành và giám sát thực hiện Dự án sau này.

( Ảnh chụp Anh Trần Văn Bá,bìa trái,Thư ký điều hành Duact tại Việt Nam đang trao tiền Dự án cho Ông Trần Đình Lập,bìa phải,Trưởng Làng Thổ Ngọa đại diện tiếp nhận ).
Xem tiếp