Lể phát học bổng tại TTH.QT Quảng Bình ngày 05.09.2007.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2007-2008, Ban Giám Hiệu Trường Tiểu Học Quảng Thuận Tỉnh Quảng Bình đã kết hợp với Hội Khuyến Học địa phương tổ chức lể phát học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học vào ngày 05.09.2007.

 

Các cháu học sinh tại buổi lể phát học bổng 05.09.2007.
 
Xem tiếp