Nông dân Làng Thổ Ngọa Quảng Bình và bò giống vừa được chọn mua.

Nhằm thực hiện dự án Vi Tín Dụng Nuôi Bò đã được giải ngân trong tháng 07.2007 vừa qua, các vị chức sắc Làng Thổ Ngọa Quảng Bình đã trao tiền cho 05 hộ nông dân nghèo tại đây để mua bò giống về nuôi.Tính đến nay đã có 05 hộ trong đợt nhận vốn vay đợt đầu thực hiện hoàn tất việc chọn mua con giống. Hy vọng qua dự án này bà con sẽ có cơ hội cải thiện kinh tế gia đình và qua đó có thể giúp nhân rộng dự án đến những hộ nghèo khác trong vùng.

 

Nông dân Làng Thổ Ngọa bên cạnh chú bò vừa mua.

Xem tiếp