Tình hình hoạt động của T.T. Internet Nguyễn Văn Kế hiện nay

Trung Tâm Internet Nguyễn Văn Kế đặt tại Thư Viện Trường Đại Học Đà Lạt do DUACT tài trợ liên tiếp trong 2 năm 2005 - 2006 tổng cộng 40 máy PC và các trang thiết bị cần thiết khác như bàn ghế, thiết bị phụ trợ, truyền dẫn, máy scan, máy in.
Sau một thời gian hoạt động Trung Tâm được đánh giá khá tốt, đã thu hút được nhiều lượt sinh viên và cán bộ của Trường đến đây truy cập thông tin.

 

Trung Tâm Internet Nguyễn Văn Kế 2007.

Để biết thêm tình hình hoạt động của Trung Tâm hiện giờ, xin mời quý vị ghi nhận một số thông tin sau đây được phản ánh trong bức điện thư đề ngày 16/10/2007 của Anh Nguyễn Hữu Thắng, Giám Đốc Thư Viện Trường Đại Học Đà Lạt. Xin xem nơi đây.images/TINH_HINH_HOAT_DONG_TTINTERNET_NVKE.doc

Xem tiếp