Lể phân phối xe đạp và đèn pin cho học sinh Long Cát.

Theo đề nghị của Sư Cô Thích Nữ Mỹ Đức, Trụ trì Chùa Diệu Nghiêm Phan Rang, DUACT đã giúp đở các em học sinh Trường Tình Thương Long Các Tỉnh Ninh Thuận trong năm 2007 thông qua chương trình tài trợ 1 lần bao gồm 50 chiếc xe đạp, 165 đèn pin và 165 bộ quần áo.
Lể phân phối các tặng phẩm của DUACT cho các em học sinh đã được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2007 vừa rồi.

 

Lể phân phối xe đạp và đèn pin cho học sinh Trường Tình Thương Long Cát.
 
Giấy cam kết của phụ huynh trước khi các em học sinh nhận xe.
 
Xe đạp do DUACT tài trợ
 
Xem tiếp