Dự Án Tài Trợ Lớp Học Tình Thương Don Bosco Đà Lạt

Lớp học tình thương do Dòng Don Bosco tổ chức đặt tại số 4G đường Bùi Thị Xuân Đà Lạt là nơi tập hợp giúp đở và giáo dục các em thuộc các gia đình nghèo không có điều kiện đến trường, trẻ em đường phố ra đời sớm. Trong số này có khoãng 10 em khiếm thị kiếm sống hằng đêm bằng nghề đấm bóp.
Thông qua tin tức trên báo chí DUACT đã chủ động tiếp xúc với Linh Mục Giám Đốc Tu Viện tìm hiểu hoạt động của mô hình lớp học tình thương tại đây để có phương án tài trợ nhằm tiếp sức cho công tác từ thiện đầy ý nghỉa này.
Niên khóa 2006-2007 DUACT đã hổ trợ cho các lớp học tình thương Dòng Don Bosco 3.500 USD để trang bị thêm bàn ghế, sách vở, đồng phục và những nhu cầu thiết yếu khác cho việc học tập của các em học sinh. Dự án tài trợ đã được tiếp tục trong niên khóa 2007-2008 với số hiện kim 3.000 USD để Dòng Tu tiếp tục duy trì hoạt động của các lớp học một cách hiệu quả.

 

Lớp học tình thương Don Bosco Đà Lạt, một trong số năm lớp hiện có.
 
Lớp học dành cho các em khiếm thị.
 
Đồng phục do DUACT trang bị.
 
 
Xem tiếp