DUACT giúp đở cháu Trương Thị Sen ở Nghệ An.

Ngày 28/12/2007, DUACT gởi tiền ra Nghệ An cho cháu Trương Thị Sen. Ngày 26/01/2008 Thư ký điều hành của DUACT tại Sài Gòn nhận được thư của cháu thông báo đã nhận đươc tiền và đã mua mới một chiếc xe đạp trị giá 750.000 đồng. Số tiền còn lại cháu cho biết đã dùng để mua thêm sách vở phục vụ học tập.

Sau đây là một số hình ảnh và chứng từ về việc mua sắm nêu trên, được cháu Sen gởi kèm theo thư.
 
 
 
Hình cháu Trương Thị Sen
 
Cháu Sen được bạn chở đến trường hàng ngày bằng xe đạp do DUACT trang bị (có gắn logo ở các te)