Quỹ Tương Trợ DUACT giúp đở anh Nguyễn Văn Hoàng K4/CTKD

Kính gởi BĐH,

Nhận được thông báo của anh Trần Trí v/v xuất Quỹ Tương Trợ DUACT để giúp đở anh Nguyễn văn Hoàng K4 ( Hoàng Jango ), tôi đã thông báo với anh Cao Đình Phúc tối hôm qua ( Chủ Nhật 2/3/2008 ) và đã được anh đồng ý ký lệnh xuất quỹ 500 USD, đồng thời nhờ tôi đích thân đi trao cho anh Hoàng, qua đó để nắm thêm tình hình về bệnh tình cũng như nhu cầu tài chánh cần thiết để chửa bệnh của anh.

Hôm nay tôi đã đến nhà anh Hoàng, cùng đi có anh Phan Thanh Long K4, để trao tiền tương trợ giúp anh chửa bệnh.

Anh Hoàng rất cảm kích trước sự quan tâm kịp thời của BĐH/DUACT ở Hải Ngoại và ở Việt Nam trong việc hổ trợ anh trị bệnh và có nhờ tôi chuyển lời cám ơn chân thành đến các anh chị có trách nhiệm trong DUACT.

Qua trao đổi tôi được biết, do bị tai nạn làm gảy cổ xương đùi trái nên phải phẩu thuật thay khớp háng khá tốn kém ( dự kiến sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4/2008 này ). Chi phí thay khớp khoảng 28,5 triệu VNĐ, tương đương gần 1.800 USD, chưa kể các chi phí khác như thuốc men, tiền phòng, điều trị hậu phẩu, bồi dưởng....Tổng chi phí ước tính khoảng 3.000 USD.

Kết luận & Kiến ngh: Tiêu chuẩn trợ cấp khó khăn của DUACT có giới hạn, do vậy ngoài Quỹ Tương Trợ ra, trường hợp của anh Hoàng cần được sự quan tâm giúp đở rộng rải từ các nguồn hổ trợ khác.

Kèm theo đây tôi xin gởi đến BĐH các bản copy đơn xin trợ cấp, biên nhận nhận tiền và phiếu chụp X quang của anh Hoàng để bổ túc hồ sơ v/v trợ cấp khó khăn mà DUACT vừa thực hiện.

Trần Văn Bá

Thư ký điều hành
 
 
 
 
Hồ sơ Trợ Cấp Khó Khăn của Anh Hoàng K4