Lể phát Học bổng DUACT cho Sinh viên Đại học Đà Lạt 18/03/2008

Ngày 18 tháng 3 năm 2008 vừa qua, BĐH/DUACT-VN đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt tổ chức buổi Lể phát học bổng cho 42 sinh viên giỏi, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Có mặt tại buổi Lể phát học bổng ngày hôm đó :
 
Về phía Đại học Đà Lạt có các Ông PGS. TS. Lê Bá Dũng, Hiệu Trưởng - ThS. Lê Văn Sơn, Trưởng Phòng công tác sinh viên - một số cán bộ nhân viên của Trường và các em sinh viên trúng tuyển Học bổng DUACT năm học 2007-2008.

Về phía DUACT-VN có sự hiện diện của các anh Cao Đình Phúc, Trưởng Ban điều hành - Nguyễn Văn Đoan, Phụ trách Quỹ học bổng DUACT - Trần Văn Bá, Thư ký điều hành DUACT.

Ngoài ra Lể phát học bổng năm nay còn được vinh dự đón tiếp Giáo sư Phó Bá Long, cựu Khoa trưởng Trường CTKD Viện Đại học Đà Lạt trước đây và phu nhân đến tham dự, nhân dịp ông bà về Việt Nam thăm gia đình đang nghĩ mát tại đây.

Sau các nghi thức khai mạc thường lệ, phần nội dung chính của buổi Lể được tiến hành. Các em sinh viên lần lượt đến nhận Học bổng DUACT cho năm học 2007-2008. Buổi Lể được kết thúc bằng bài phát biểu cám ơn của đại diện sinh viên nhận học bổng và nghi thức tặng hoa cho GS. Phó Bá Long, thể hiện truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo của Trường.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Lể phát Học bổng ngày 18/03/2008.