Quỹ Tương trợ DUACT giúp đở chị Nguyễn Thị Cúc K9/CTKD.

Ngày 26 tháng 03 năm 2008, BĐH_DUACT/VN có nhận được bức điện thư của anh Phạm Viết Chấn, phụ trách Quỹ Tương trợ DUACT, đề nghị hổ trợ cho chị Cúc mức trợ cấp 400 USD và đã được anh Cao Đình Phúc chấp thuận.
Với số tiền này, tạm thời chị Cúc đã có thêm điều kiện để bồi dưởng sức khỏe. Về lâu dài, để có thể điều trị căn bệnh phụ nữ nêu trên, chắc chắn phải cần thêm sự giúp đở ở các đồng môn cùng trường, cùng lớp như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hoàng K4 ( Hoàng Django ) vừa rồi.
Hy vọng với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái vốn có của Thụ Nhân chúng ta, chị Cúc sẽ có đủ điều kiện vật chất cần thiết để chửa bệnh và tịnh dưởng sau này.
 

 

Chị Nguyễn Thị Cúc trên giường bệnh tại nhà một người bà con.