Thư ngỏ của anh Trần Trí, Chủ tịch Ban Điều Hành DUACT, về Quỹ Học Bổng Đặc Biệt.

Kính thưa quý Thầy, Cô
Thưa quý Anh Chị Thụ Nhân thân mến,

Được tin từ Anh Huỳnh Trung Trực và Anh Nguyễn Thanh Nhàn về hoàn cảnh của Cháu VÕ MINH TRÍ, là con duy nhất của Anh Chị VÕ THANH TÂM / K1 ( Anh Chị đều quá vãng! ). 
Trên các diễn đàn và từ những thư gởi riêng, các Anh Chị đã luôn quan tâm và thăm hỏi về nổi mất mát lớn lao này của Cháu Võ Minh Trí, chưa hoàn tất việc học để làm vui lòng cho Ba và Mẹ, mà nay đã là đứa con " Mồ Côi ".
Trách nhiệm của chúng ta, như Anh Nguyễn Thanh Nhàn đã đề cập thực tế trong tinh thần tương trợ Thụ Nhân : "...Con Của Anh Chị Võ Thanh Tâm Bây Giờ là Con Của Chúng   Ta .
Để giúp cháu hoàn tất năm cuối cùng của chương trình học vấn, sơ khời, Anh Nhàn đã cho con số dự trù $ US 6,000.00.
DUACT trách nhiệm đãm nhận và mời gọi các Anh Chị góp ý về vấn đề này, và tạm thời thiết lập Một Quỹ Học Bổng Đặc Biệt Giúp Cháu VÕ MINH TRÍ, với nhu cầu như ghi trên. Mọi đóng góp giúp đở, đề nghị các Anh Chị :
Trên Chi Phiếu, trả cho   :  DUACT
Ghi chú                               :  QUỸ HB VÕ MINH TRÍ
Gởi về THỦ QUỸ                :  PHAN THANH HƯƠNG
                                    (281) 496 4238 / (832) 752 2633
                                    13211 Sheer Water Dr.
                                    Houston, Texas 77082

Mọi đóng góp giúp đở sẽ được công khai Báo Cáo trên các diễn đàn. Và với tinh thần thương mến cố hữu của Đại Gia Đình Thụ Nhân chúng ta, việc thay mặt để chăm lo cho Hậu Thế (TNC) cũng là một trách nhiệm chung. Nguyện cầu Anh Chị Võ Thanh Tâm được An Ủi nơi cỏi Vĩnh Hằng và yên tâm với tình cảm mà các Thụ Nhân sẽ đến với Cháu, và thay mặt Anh Chị giúp Cháu Trí chu toàn đoạn đường Học Vấn còn lại, làm căn bản sơ khởi cho việc Dấn Thân.

Trân trọng,
  
TM BĐH DUACT
TRẦN TRÍ