Học bổng DUACT năm học 2008-2009 tại Mỏ Cày, Bến Tre

Sáng ngày 19/10/2008 tại Trường THPT Che Guevara Mỏ Cày, Hội Khuyến học thị trấn Mỏ Cày phối hợp với HKH/Hương Mỹ đã tổ chức Lể phát học bổng DUACT cho 120 cháu học sinh Trung Tiểu học các cấp trong huyện.
 Tham dự Lể phát học bổng, về phía đoàn Thụ Nhân do Anh Nguyễn Thăng Long K1 làm trưởng đoàn, còn có: Anh Vũ Trọng Thức K1, Anh Chị Võ Bá Thiện K1, Chị Quan T. Cẩm Huệ, Chị Trần Thị Cẩm K1, Anh Chị Nguyễn Hoàng Lương, Chị Nguyễn T. Xuân Phương K7, Anh Chị Lê Văn Sang CTXH, Anh Hà Văn Đính K9 và Anh Chị Trần Văn Bá K6, thư ký điều hành DUACT tại Việt Nam.
 Sau phần nghi thức thường có, buổi Lể trao học bổng cho 120 cháu học sinh đã diển ra trong bầu không khí trang trọng. Buổi Lể được kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.
 
Đoàn Thụ Nhân tham dự Lể phát Học bổng 19/10/2008.
Anh Võ Bá Thiện K1 và các cháu HS
Chị Hai, chị của Anh Nhàn K1, và các cháu học sinh