Lể phát học bổng DUACT cho Sinh viên Đại Học Đà Lạt NK 2008-2009

Chiều ngày Chủ Nhật 26/10/2008, vào lúc 15 giờ 30, Lể phát học bổng DUACT được Trường ĐHĐL tổ chức trong bầu không khí trang trọng.
 
Đến dự về phía Thụ Nhân gồm có : Anh Cao Đình Phúc K1, Đại diện Thụ Nhân Việt Nam kiêm Trưởng Ban điều hành DUACT/VN; Anh Nguyễn Văn Đoan K5, Phụ trách Quỹ Học bổng; Anh Phan Thanh Long K4, thành viên Quỹ Học bổng. Ngoài ra còn có sự tham dự của các Anh : Nguyễn Hạnh, Nguyễn Thành Lập, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đức Dũng đều là cựu SV K6/CTKD và phần lớn là những MTQ có quá trình gắn bó lâu dài với hoạt động thiện nguyện của Thụ Nhân tại Việt Nam.
 
Trong dịp này QHB/DUACT đã trao 50 suất học bổng cho các em sinh viên từ năm 1 đến năm 4 thuộc 16 ngành học khác nhau. Cụ thể như sau :
 
- Sinh viên năm 1 đến năm 3 : 39 em x 1.600.000 VNĐ = 62.400.000 VNĐ
 
- Sinh viên năm thứ 4               : 11 em x 2.000.000 VNĐ = 22.000.000 VNĐ
                                     
  TỔNG CỘNG                                50 SV = 84.400.000 VNĐ 
   ( Tám mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng )
 
Anh Cao Dình Phúc, đại diện DUACT, phát biểu cảm tưởng tại lể phát học bổng.
 
Quang cảnh buổi lể phát học bổng.
 
Anh Nguyễn Văn Đoan K5, đang trao HB cho các sinh viên.