Tổng kết Quỹ Học bổng Võ Minh Trí tính đến 31/10/2008

DANH SÁCH CÁC MTQ THAM GIA ĐÓNG GÓP QUỸ HB/VMT TÍNH ĐẾN 31/10/2008
••••••
 
STT
                 HỌ & TÊN  
  
  KHOÁ
 XUẤT XỨ
        SỐ TIỀN  
    ĐÓNG GÓP 
  1
Nguyen Thanh Nhan
  K1    USA      50 US$
  2
Nguyen Anh Dien
  K10    USA     100 UD$
  3
Doan Mong Huong
   K5   Canada     100 US$
  4
Ton T Trinh
   K5    USA      50 US$
  5
Do Nguyen Chuong
   K1     USA     100 US$
  6
Phan Ba Phi
   K4     USA     100 US$
  7
Tran Dinh Trong
   K4   Canada     100 US$
  8
Nhu Van Tri
   K1     USA     100 US$
  9
Le Man Le
 KH 70     USA     100 US$
 10
Nguyen T Van Hanh
   K6     USA     200 US$
 11
Nguyen Gia Thanh
 
   K1     USA     100 US$
 12
Than Ngoc Long
 KH 72     USA      20 US$
 13
Ha-Le B Thuy
   K11     USA     100 US$
 14
Trong Dan-Thanh Dan
   K8     USA     100 US$
 15
Do Ngoc Ha
 CTXH1     USA     100 US$
 16
Le Dinh Qui &
Ngo Tien Hong
   K4     USA       50 US$
 17
Dang Van Quit
   K1     USA      50 US$
 18
Trinh Thi Hai
   K7     USA      50 US$
 19
Tran Khanh Tuyet
   K1     USA  1.000 US$
 20
Doan Van Hoa
      USA     100 US$
 21
Lai Kim Thach
   K1     USA     100 US$
 22
Nguyen Dinh Can
   K1     USA      50 US$
 23
Vo Van Ran
   K4     USA      50 US$
 24
Tran Van Luoc
   K1     USA     100 US$
 25
Le Ngoc Tung
   K1     USA      51 US$
 26
Huynh Trung Truc
   K1     USA     100 US$
 27
Quach Ngoc Vuong
   K3     USA     100 US$
 28
Nguyen Ngoc Lang
   K6     USA     100 US$
 29
Le Dieu Linh
   K8     USA     100 US$
 30
Ho Thi Bich Ly
      USA     100 US$
 31
Pham Thi Ngoc
   K5     USA     100 US$
 32
Nguyen Thanh Duc
   K1     USA      50 US$
 33
Truong Thai Phu
   K8     USA      50 US$
 34
Nhan Kim Hoa
    CA/USA     200 US$
 35
Nguyen Duc Quang
   K1     USA      50 US$
 36
Thai Van Lanh
   K1     USA      50 US$
 37
Tran Dai Nghia
 KH 70     USA     100 US$
 38
Dinh Van Chinh
   K1     USA     100 US$
 39
Sheila Vuong/Tran
em cua Ha Ngoc Anh,
Na Uy
 
  CA/USA
    
    100 US$
 40
Do Minh Tam
   K8     USA     200 US$
 41
Vo Quynh Mai
   K7  Đan Mạch     100 US$
 42
Doan Minh Phuoc
   K5     USA     100 US$
 43
Mai Thanh Van
   K10     USA      60 US$
 44
Nghiem Huu Phi
 CTXH1     USA      50 US$
 45
Nguyen Thi Chau
   K9     USA      50 US$
 46
Nguyen Lai
 CTXH1     AUS      50 US$
 47
Chau Van Chinh
   K1     USA      50 US$
 48
Ly Thanh
 KH 71     USA      30 US$
 49
Pham Van Luu
   K1     AUS      50 US$
 50
Lac Kim Anh
   K1     AUS     100 Aus$
 51
Ma Van Dung
   K5     AUS      50 Aus$
 52
Duong Xuan Huong
   K6     AUS      50 Aus$
 53
Nguyen Thi Hong
   K5     AUS      50 Aus$
 54
Nguy Ngau
   K1     AUS     100 Aus$
 55
Dang Kim Ngoc
   K1     AUS      50 Aus$
 56
Tran Ba Hong Minh
 & Nguyen Thi Hanh
   K7
   K6
    AUS
    AUS
     50 Aus$
 57
Huynh Nhan Khiem
 & Le Minh Hieu
   K1
   K2
    AUS      50 Aus$
 58
Le Van Thai
   K1     AUS      50 Aus$
 
TỔNG CỘNG
   
         
    5.061 US$
  550 Aus$