DUACT trao tiền trợ giúp cháu Thiện Nhân.

Chiều ngày 31/10/2008, vào lúc 19 giờ, Anh Trần Văn Bá -  Thư ký điều hành và Chị Phạm Thị Lâm Viên - Thủ quỹ DUACT/VN, đã đi đến Khách sạn Nam Phương số 46 Hai Bà Trưng Q.1 để gặp Cô Trần Mai Anh trao tiền tài trợ của DUACT, góp phần giúp cháu Thiện Nhân có thêm chi phí điều trị khắc phục những khiếm khuyết của cơ thể do nổi bất hạnh tạo ra khi cháu vừa mới chào đời.
 
Số tiền trao tặng đợt này là 3.650 USD do anh Phan Bá Phi K4 phối hợp với DUACT phát động quyên góp rộng rải phần lớn từ các nhà hảo tâm thuộc gia đình Thụ Nhân tại Hoa Kỳ.
 
Cháu Thiện Nhân và Mẹ nuôi, Cô Mai Anh
Anh Trần Văn Bá và Chị Lâm Viên
đại diện DUACT trao tiền tài trợ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
Chị Lâm Viên và mẹ con cháu Thiện Nhân đang giao nhận tiền
Cháu Thiện Nhân hiện nay, 27 tháng tuổi