Thư vấn an sức khoẻ Cô Trâm Anh của Thụ Nhân và DUACT Việt Nam

Sài Gòn ngày 12 tháng 11 năm 2008.
 
Kính thăm Thầy Cô,
Chúng em rất mừng khi nhận được tin Cô đã vượt qua cơn bệnh và hiện đang hồi sức.
 
Xin thay mặt cho Gia Đình Thụ Nhân Việt Nam và DUACT Việt Nam : Kính cầu chúc Thầy Cô luôn hạnh phúc và an lành trong cuộc sống. Riêng Cô sẽ sớm bình phục để cùng với DUACT, tạo thêm nhiều phúc lợi thiện nguyện cho Gia Đình Thụ Nhân và cho xã hội.
 
Trân trọng,
 
T/M Gia Đình Thụ Nhân Việt Nam
      DUACT Việt Nam
 
             CAO ĐÌNH PHÚC