$16.684 - Kết Quả Đêm Văn Nghệ Một Chút Tình Cho Nhau

$16,684 - Kết quả Đêm Văn Nghệ Một Chút Tình Cho Nhau

Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô, quý bạn Thụ Nhân, quý thân hữu, và quý vị ca nghệ sĩ đã nhiệt tình ủng hộ và đóng góp cho Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Một Chút Tình Cho Nhau.

Sau khi trang trải mọi chi phí, DUACT đã thâu được $16,684. Số tiền này sẽ được DUACT dùng để giúp đỡ tha nhân, những người nghèo khó và kém may mắn hơn chúng ta.

DUACT xin hết lòng biết ơn và cầu chúc quý vị một mùa Tạ Ơn nhiều phước hạnh và đầm ấm.

Xin quý bạn vui lòng chuyển email này hay chuyển lời cám ơn của DUACT đến các mhóm và các thân hữu.

Ban tổ chức

 • Thầy Cô Ngô Đình Long
 • Thầy Nguyễn Văn Sở
 • Võ Thành Xuân, K1
 • Nguyễn Đức Quang, K1
 • Tăng Bảo Côn, K3
 • Ngô Văn Thành, K4
 • Nguyễn Quang, K6
 • Ngọc Trọng, K8
 • Trần Thị Sử, K8
 • Nguyễn Ngọc Tịnh, K10
 • Nguyễn Thị Hạnh, K10
 • Nguyễn Anh Tuấn Tony, K10
 • Chung Thế Hùng, K10
 • Diệu Hương, K10
 • Ngô Kim, K8 C
 • Lê Thanh Kim, K6

 

Xem tiếp