Cấp Phát Học Bổng DUACT Niên Khóa 2010 - 2011

Trong số 59 hồ sơ dự tuyển năm nay của các cháu Thụ Nhân C thuộc các Phân Khoa CTKD, CTXH, Văn Khoa, Khoa Học đã có 53 hồ sơ trúng tuyển Học bổng với các định suất như sau :
 
- Đại học : 4.000.000 đồng
- Cao đẳng : 3.000.000 đồng
- Trung học phổ thông : 1.500.000 đồng
- Trung học cơ sở : 1.200.000 đồng
- Tiểu học : 800.000 đồng
Tổng số tiền đã chi cho Quỹ Học bổng DUACT năm nay là 146.400.000 đồng, tương đương 6.970 USD.
Để biết thêm chi tiết xin kính mời quý vị xem nơi đây :images/HB DUACT NK 2010-11(5).xls