Chương Trình Vi Tín Dụng - Đợt Hoàn Vốn Bằng Hiện Vật Đầu Tiên

Đây là lần hoàn vốn đầu tiên của Chương trình Vi Tín Dụng với phương thức “vay bò trả bò”, được bắt đầu từ Đợt III, thực hiện vào tháng 12/2008, thay thế cho phương thức củ hoàn vốn bằng tiền của hai đợt đầu tiên.

Dự án tín dụng nhỏ cho bà con nông dân nghèo vay tiền mua bò giống sinh sản về nuôi, sau 24 tháng hoàn vốn bằng bò con thế hệ sau, là một phương thức an toàn nhất về phương diện bảo tồn vốn gốc. Ngoài ra, cách làm này cũng tạo thuận lợi cho việc tiếp tục mở rộng chương trình đến các hộ nghèo khác cần được quan tâm giúp đở do lợi thế nguồn giống tại chỗ sẽ dể dàng thích nghi với điều kiện thổ nhưởng của địa phương, đồng thời cũng dể truyền đạt kinh nghiệm chăn nuôi giữa các hộ vay trước và hộ vay mới.

Đánh giá bước đầu của phương thức này là tương đối khả quan. Hy vọng với cách tổ chức và quản lý như hiện giờ, đàn bò Vi Tín Dụng của DUACT sẽ từng bước được nhân rộng, hổ trợ hiệu quả mục tiêu xóa đói nghèo cho bà con nông dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kém phát triển của đất nước.
 
Sau đây là hình ảnh của 10 nông dân được giao bò giống về nuôi của Đợt V, tháng 1/2011.
 
*** Xin mời xem danh sách nơi đây