Tin Buồn: Anh Nguyễn Đức Quang K1/CTKD, Nhạc Sĩ - Đã Ra Đi!

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin :

Anh NGUYỄN ĐỨC QUANG

Tốt nghiệp Khóa 1 Trường Chánh Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Đà Lạt

Một Ân Nhân luôn sát cánh trong công việc xã hội cùng DUACT

vừa vĩnh biệt cõi trần lúc 04:00 sáng ngày Chúa Nhật 27-3-2011

tại tiểu bang California, Hoa-Kỳ

Hưởng thọ 68 tuổi

 Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy 2-4-2011

Lễ hoả táng sẽ đuợc cử hành vào lúc 01:00 PM ngày Thứ Hai 4-4-2011

 Xin thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến

và nguyện cầu linh hồn anh Nguyễn Đức Quang được thảnh thơi yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Hội Thiện Nguyện Cựu Sinh Viên Viện Đại-Học Đà-Lạt (DUACT)

Trần Trí

Trưởng Ban Điều Hành