Thụ Nhân & DUACT Việt Nam Vô Cùng Thương Tiếc Anh Nguyễn Đức Quang K1

Phân Ưu

Vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được tin:

Anh Nguyễn Đức Quang

Cựu Sinh Viên Khóa 1 CTKD-VĐH ĐàLạt

Đã vừa từ giã cõi trần hồi 04g sáng ngày 27 tháng 3 năm 2011

Hưởng thọ 68 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng tòan thể Tang Quyến

Nguyện cầu chúc Hương Hồn Anh sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.

T/M BĐD Gia Đình Thụ Nhân và Duact VN

Cao Đình Phúc