Chào Mừng Giáo Sư Nguyễn Khoa Phồn Anh Đến Với DUACT

Kính thưa quý Thầy, Cô,
Quý Anh Chị Gia Đình Thụ Nhân Kính Mến,
Kính Quý Ân Nhân Mạnh Thường Quân,
 
Để đáp ứng phần nào nhu cầu phát triển cuả DUACT, trang WEB / http://www.duact.org
tương đối khang trang qua chỉnh sưả và bổ túc những thiếu sót qua những góp ý xây dựng từ các quý Anh Chị và quý Ân Nhân.
 
Xin được trân trọng gởi lời kính mến tri ân đến với Giáo Sư Nguyễn Khoa Phồn Anh, người đã chấp thuận dành thời gian cùng với các GS, các Anh Chị ... tăng cường thêm phần tiếng Anh, hầu sinh hoạt DUACT đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cuả Mạnh Thường Quân không thông thạo Việt Ngữ. Kính chào mừng GS NK Phồn Anh đến với Cơ Quan Thiện Nguyện Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt dầu trong lúc tuổi đời đã cao.
 
Các GS và các Anh Chị trong Ban Giám Sự chắc chắn sẽ Vui Mừng khi hay tin vui nầy, và cùng chia sẽ những sinh hoạt cuả Hội với Giáo Sư,
Anh Phan Bá Phi, tác giả các Bản Tin DUACT sẽ tiếp sức và bên cạnh Giáo Sư,
Anh Trần Văn Bá, chăm lo trang WEB sẽ liên lạc với GS trong những lúc cần tài liệu ...
 
Và, kính chuyển một vài hình ảnh trưa nay, tại Nhà Hàng Ấn Độ ! Kỹ niệm.
 
 
í
 Anh Trần Trí tặng quà lưu niệm cho Gs. Nguyễn Khoa Phồn Anh
 Bs.Trần Văn Thuần,cháu Huỳnh Bá Thiên Tâm,Gs. Nguyễn Khoa Phồn Anh,
 nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh

TRI TRAN  /  ( 832 ) 814 8360