Anh Trần Trí Trao Học Bổng DUACT NK 2011-2012 Tại Sài Gòn

Trong dịp này, Quỹ Học Bổng DUACT cũng đã tổ chức cấp phát HB niên khóa 2011-2012. Anh Trần Trí đã được BTC mời phát biểu cảm tưởng và trao HB thông qua các anh chị đại diện và cho các cháu SV có mặt.

Năm nay có 38 hồ sơ xin Học Bổng của các cháu Thụ Nhân C được BĐD các Khoa, Khóa chuyển lên Quỹ Học Bổng và đã được xét duyệt trúng tuyển 37 hồ sơ. Ngoài ra, trước tình hình giá cả sinh hoạt tăng vọt như hiện giờ, trong đó bao gồm cả học phí, sách vở, tài liệu học tập....Ban Điều Hành Quỹ Học Bổng đã đề xuất BĐH/DUACT duyệt nâng mức tài trợ sao cho phù hợp với thực tế cuộc sống để các cháu an tâm học tập và gia đình cũng đở phần vất vã. Trị giá các suất HB đã được chấp thuận duyệt tăng như sau :

                                                                       Mức củ                         Mức đề nghị

                                                                                                             được duyệt

              1) Năm cuối ĐH                                    -                                   6.000.000 đ

              2) Đại Học                                      4.000.000 đ                       5.000.000 đ

              3) Cao Đẳng                                  3.000.000 đ                       4.000.000 đ

              4) Trung Học Nghề                        2.000.000 đ                       3.000.000 đ

              5) Trung Học Phổ Thông              1.200.000 đ                       1.500.000 đ

              6) Trung Học Cơ Sở                         800.000 đ                       1.000.000 đ

              7) Tiểu Học                                       500.000 đ                          800.000 đ

Tổng trị giá cấp phát Học Bổng DUACT niên khóa 2011-2012 là 121.500.000 đồng, tương đương 5.788,47 USD ( tỷ giá 20.990 VNĐ/USD ). Xin mời xem chi tiết tại đây.

 

Anh Cao Đình Phúc chủ trì buổi họp mặt sáng 22/12/2011

Anh Trí đang nói chuyện thân mật với các ACE Thụ Nhân và các cháu TNC có mặt

 

Anh Trí trao HB cho các cháu TNC K8 thông qua chị Trần Thị Út,

đại diện K8/CTKD

Anh Trí và anh Đoan K5 trao HB cho các cháu TNC Văn Khoa thông qua anh

Bùi Văn Sơn, đại diện Văn Khoa

Anh Trí trao HB cho các cháu TNC K7 thông qua anh Huỳnh Khánh Hồng,

đại diện K7/CTKD

Anh Trí trao HB cho cháu Lý Khánh Linh, con chị Lý Huýnh K10/CTKD

Anh Trí, anh Đoan trao HB cho cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Lan con chị

Huỳnh Thị Anh Đào K10/CTKD (đứng cạnh anh Đoan)