• Countdown Party 2018
  • Countdown Party 2018
  • Countdown Party 2016
  • Dạ tiệc và khiêu vũ chào năm mới 2015
  • Chương Trình Gây Quỹ Linh Mục Hoàng Quốc Trương Năm 2014
  • Chương trình gây quỹ Lm. Hoàng Quốc Trương
  • Chiến dịch vui xuân với DUACT
  • Đêm văn nghệ Một Chút Tình Cho Nhau