• Danh Sách Thụ Nhân Tham Dự ĐHTNTG Melbourne 2010

  Danh sách Thụ Nhân các nơi đăng ký tham dự ĐHTNTG Melbourne 2010 tính đến ngày khoá sổ 31.5.2010 tổng cộng có 147 người. Trong đó Việt nam 41, Mỹ Châu 28, Phi Châu 1, Âu Châu 8, Úc Châu và Châu Đại Dương 69.(Trích nguồn http//daihoithunhan2010.webs.com/) >>

 • Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2010 - Tin Cần Biết

  Ban Tổ Chức ĐHTNTG 2010 vừa mới thông báo : Triển hạn đăng ký ghi danh tham dự đến hết ngày 31/5/2010, cùng một ngày với ngày Tổng kết tiền Deposit. >>

 • Kết Quả Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Về Ngày Tổ Chức ĐHTNTG 2010

  Kết quả cuộc thăm dò ý kiến về ngày tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới Melboure 2010 đã được BTC chính thức thông báo vào chiều Chủ Nhật 2/5/2010, giờ Việt Nam. Theo đó, Đại Hội sẽ bắt đầu khai mạc vào ngày Thứ Bảy 27 tháng 11 năm 2010 sắp đến. >>

 • Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2010 - Tin Vui

  Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới Melbourne 2010 vừa nhận được 2 tin vui : Quyết định tham dự của Giáo sư Trần Long và Bộ Tư Pháp của chính phủ Victoria chính thức công nhận ĐHTNTG 2010. >>

 • Ban Tổ Chức ĐHTNTG Melbourne 11.2010

  Ban Tổ Chức ĐHTNTG Melbourne 11.2010 vừa được hình thành sau phiên họp ngày 25.04.2010 do Anh Phạm Văn Lưu CTKD & VK 66-69 làm Trưởng Ban, với thành phần như sau: >>