Ban Tổ Chức ĐHTNTG Melbourne 11.2010

Thành Phần Ban Tổ Chức

Trưởng ban: Phạm Văn Lưu, CTKD & VK 66-69
Phó trưởng ban: Đỗ Quang Khanh, CH CTKD 72-74
Kế Toán: Nguyễn Xuân Tiên, KH70
Thủ quĩ: Đặng Xuân Lan, CTKD8
Uỷ Viên Ngoại Vụ:Phong Lan Edwards, CTKD1
Uỷ Viên Tiếp Tân: Nguyễn Quốc Vọng, CTKD1 - Nguyễn Thành Chấn, CTKD2 - Nguyễn Thế Nghiệp, CTKD1 - Nguễn Phi Tiến, CTKD3 - Thái Hồng Tân, CTKD4 - Nguyễn Hồng Anh, CTKD6 - Nguyễn Thị Châu CTKD7 - Viên Thế Khanh, CTKD 8 - Nguyễn Ngọc Ngãi, CTKD9
Uỷ Viên Kế Hoạch:Chung Thế Hùng, CTKD10
Uỷ Viên tổ chức & Du ngoan:Viên Thế Khanh, CTKD8
Uỷ Viên Thiết Trí Hội Trường & Sân Khấu: Trần Ngọc Qưới, CTKD6 & Trịnh Ngọc Mai, KH70
Uỷ Viên Văn Nghệ:Nguyễn Huệ, CTKD10
Uỷ Viên Thông Tin & Cổ Động: Đặng Văn Tuế, CTKD 6 (Vi tính) - Ai Cơ Hoàng Thịnh, TNB
Uỷ Viên Vận Chuyển & Y tế: Quách Hưng, CTKD9
Uỷ Viên Ẩm Thực: Nguyễn Văn Tám, VK68 & Nguyễn Thị Châu, CTKD7
Uỷ Viên Báo Chí: Lê Văn Phú, CTKD10 - Nguyễn Hồng Anh, CTKD6
Uỷ Viên Sinh Hoat: Nguyễn Ngọc Quế, CTKD2 - Thái Hồng Tân, CTKD4
Uỷ Viên Cư Trú:

Đại Diện các Phân Khoa

[i]Đại Diện Văn Khoa: Vũ Ngọc Bảo VK 69 (CTKD8)
Đại Diện Sư Phạm: Trinh Mỹ Linh, SP69
Đại Diện Khoa Học: Trịnh Ngọc Mai, KH70
Đại Diện CTKD: Nguyễn Quốc Vọng, CTKD1 - Nguyễn Phi Tiến, CTKD3

Đại Diện tại Úc Châu:

Đại Diện NSW–Sydney: Huỳnh Nhân Khiêm & Sophie Hiếu CTKD1
Đại Diện SA–Adelaide: Đoàn Công Chánh Phú Lộc & Lan CTKD1
Đại Diện QLD-Brisbane: Lê Vũ Giao CTKD4
Đại Diện NT-Darwin: Lê Tấn Thiện, CTKD1
Đại Diện Canberra: Nguyễn Minh Tánh CTKD4 (Chưa xác nhận)

Đại Diện tại Hải Ngoại

Đại Diện Việtnam: Phạm Chí Thành, CTKD1
Đại Diện Pháp Quốc: Mỹ Lan Phạm Ngọc, SP1 & VK
Đại Diện Toronto CDA: Chung Thế Hùng, CTKD10
Đại Diện Houston (USA): Trần Trí, CTKD4
Đại Diện California (USA): Nguyễn Đình Cận, CTKD1 & Chị Nhan Ánh Xuân, CTKD2

Chúng tôi cũng đã mời Anh Nguyễn Tường Cẩm CTKD1, Đại Diện Cho BTC vùng Washington DC, Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng rằng vì ý thức trách nhiệm chung và trong nỗ lực chung góp phần vào sự thành công của Đai Hội, chúng tôi mong rằng Anh Cẩm sẽ nhận lời tham gia BTC.

Những Ngày Quan Trọng

Ngày Tổ Chức Đại Hội

Đến nay chỉ có khoảng 12 Anh chị cho ý kiến về ngày tổ chức Đại Hội, xin Anh chị vui lòng và tích cực cho ý kiến về việc chúng ta nên tổ chức vào ngày nào thuận lợi cho Anh Chị, để đến ngày 1. 5. 2010, chúng tôi có đủ dữ kiện chọn ngày theo ý kiến của đa số .

Một lần nữa xin Anh chị cho ý kiến về ngày tổ chức ĐHTNTG 2010;

Bắt đầu từ ngày 6. 11. 2010 và kéo dài trong vòng 6 ngày
Bắt đầu từ ngày 27. 11. 2010 và kéo dài trong vòng 6 ngày

Tha thiết xin Anh chị cho biết ý kiến trước ngày 1.5.2010

15.5.2010 - Bản Tổng Kết Số Người Tham dự Đại Hội

Như Anh Chị đã biết, khi tồ chức một cộng việc thành công và khoa học, chúng ta cần có những dữ kiện thống kê chính xác và đầy đủ. Do đó, xin Anh Chị vui lòng giúp ghi tên tham dự ĐH càng sớm càng tốt qua địa chỉ email của tôi, drluupham@yahoo.com và của anh Đỗ Quang Khanh Do_Q_Khanh@yahoo.com

Xin Anh Chị vui lòng giúp cho BTC có được Bản Danh Sách Những Người Tham Dự đầy đủ và hoàn tất trước ngày 15.5.2010

31.5.2010 – xin gởi tiền Deposit

Chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian, BTC cần tiền để giữ chỗ khách sạn, vé máy bay từ Melbourne đến Canberra, xe bus… Ước mong được Anh Chị giúp gời deposit cho BTC trước ngày 31.5.2010. Tiền deposit sẽ tinh tỉ lệ 20% số tiền tùy theo chương trình Anh chị tham dự. Tiền deposit này anh chị có thể gởi cho Dai Diên của BTC tại địa phương hoặc trực tiếp deposit vào trương muc cua BTC tại chi nhánh Ngân Hàng tai đia phương của Anh Chị ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Viet Nam… Chi tiết sẽ được thông báo cho Anh chị trong bản tin kỳ tới.

Chúng tôi xin gời lại cho Anh Chị giá phí của ĐH, với một sửa đổi là thêm tiền Đặc San Thụ Nhân. Cách Tính giá Phí Tham dự ĐHTNTG Úc Châu 2010 như sau:

Chương trình tham dự ĐH sẽ kéo dài 7 ngày như cũ, nhưng vì chúng ta đến Canberra bằng máy bay, nên tiết kiệm được 1 ngày, còn lại là 6 ngày. Chi phí được chiết tính như sau:

Cho những người tham dự toàn bộ chương trình (option #1)

1. Mổi ngày gồm mọi chí phí Khách San từ 3.5 – 4 sao, ăn sáng, trưa chiều và tham quan các nơi là A$150.00 x 6 = A$900.00
2. Đêm Gala với Canape + 4 Main courses: A$100.00
3. Đêm Nhac Karaoke + Cocktail Party hoặc di xem diễn hành của chim Penguin về tổ vào ban đêm - Miễn phí
4. Di chuyển từ Melbourne đến Sydney bằng máy bay: A$ 80.00 (?)
5. Đặc San Thụ Nhân: A$ 20.00
6. Tiệc chia tay với văn nghệ bỏ túi - Miễn phí

Tổng Cộng: A$ 1,100.00
Deposit 20% là A$ 220.00

Tuy nhiên, nếu anh chi chỉ muốn tham dự 3 ngày (option #2) thôi cùng với chương trình ĐH, giá phí sẽ như sau:

1. 3 ngày gồm mọi chí phí Khách San, ăn sáng, trưa chiều và tham quan các nơi là A$150.00 x 3 = A$450.00
2. Đêm Gala với Canape + 4 Main courses: A$100.00
3. Đặc San Thụ Nhân: A$ 20.00
4. Đêm Nhac Thính Phòng + Cocktail Party - Miễn phí

Tổng cộng A$ 570.00
20% deposit A$ 114.00

Ghi chú: Giá phí về khách sạn trên đây có thể thấp hơn một ít, khi chúng tôi có con số cụ thể về số người tham dự.

Còn các anh chị nếu ở nhà bạn bè, chỉ muốn tham dự các sự kiện quan trọng (option #3) của ĐH và chương trình du ngoạn trong ngày giá phí như sau:

1. Đêm Gala với Canape + 4 Main courses: A$100.00
2. Đêm Nhac Karaoke + Cocktail Party hoặc di xem diễn hành của chim Penguin về tổ vào ban đêm: A$ 30.00
3. Di chuyển từ Melbourne đến Sydney bằng máy bay: A$ 80.00 (?)
4. Tiệc chia tay với văn nghệ bỏ túi: A$ 30.00
5. Du Ngoạn/ mỗi ngày A$ 50.00
6. Đặc San Thụ Nhân A$ 20.00

Nếu anh chị chọn theo chương trình này, Anh chị lấy 20% trên những tiết mục Anh chị chọn tham dự.

Visa cho Thụ Nhân Viet Nam

BTC đã nhờ Anh Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch CĐNV Tự Do Nam Úc và Anh Lê Văn Hiếu, Phó Toàn Quyền Nam Úc tại Adelaide, với ảnh hưởng và sự quen biết của 2 nhân vật này sẽ đứng ra thu xếp Visa cho các Anh Chị, và tiếp theo Chị Phong Lan và cá nhân tôi cũng sẽ cố gắng trực tiếp và thường xuyên liên lạc với Tòa Tổng Lãnh Sự Úc tại Saigon và Tòa Đại Sứ Úc ở Hà Nội, để theo dõi hồ sơ của Anh Chị. Tuy nhiên, xin Anh chị ghi danh tham dự trước ngày 15.5.2010 như đã nói trên, để có đủ dữ kiện nhằm giúp chúng tôi xúc tiến việc liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền để hồ sơ của Anh chị được giải quyết thuận lợi hơn.

Tóm lại, rất mong mỏi Anh Chị Thu Nhân khắp nơi giúp chúng tôi hoàn tất mọi việc đúng theo lich trình trên đây để việc tổ chức ĐH được thành công tốt đẹp. Xin hết lòng cảm ơn Quí Thầy Cô và Anh chị.

Thân kính,
TM. BAN TỔ CHỨC
Phamvanluu
25 April, 2010

Tue Apr 27, 2010 8:43 am