Danh Sách Thụ Nhân Tham Dự ĐHTNTG Melbourne 2010

Danh Sách Thụ Nhân Tham Dự ĐHTNTG Melbourne 2010

ÁCHÂU

+ CôPhạm Thị Diệu Thanh - VN

VĂN KHOA
+

KHOA HỌC
+ Ngô Thi Thanh Nhàn, KH - VN
+

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Nguyễn Minh Tuấn, CTKD1 - VN
+ Nguyễn Thanh Minh, CTKD1 - VN
+ Trần Thị Cẩm, CTKD1 - VN
+ Trần Thị Hương Mai, CTKD1 – VN
+ Trần Văn Học, CTKD1 - VN
+ Vũ Trọng Thức,CTKD1 - VN
+ Vũ Sinh Hiên, CH-CTKD 72 - VN
+ Phạm Thị Lâm Viên, CTKD6 - VN
+ Trương Thị Bích, CTDK6 - VN
+ Vũ Hữu Sĩ, CTKD6 - VN
+ Lê Thị Kim Hoàng, CTKD8 -VN
+ Trần Thị Út, CTKD8 -VN
+ Đàm Doãn Chương, CTKD9 - VN
+ Hà văn Đính, CTKD9 - VN
+ Ngô Tấn Bán, CTKD9 – VN
+ Nguyễn Cao Khuyến, CTKD9 - VN
+ Nguyễn Thị Kim Lý CTKD 9 - VN
+ Phạm Thị Nam, CTKD9 - VN
+ Trương Thị Bích Thân, CTKD9 - VN
+ Trương Thị Ngọc Triêm, CTKD9 - VN
+ Nguyễn Thị Thanh Hương, CTKD11 - VN
+Trương Thị Ngọc Mai, CTKD9 - VN
+ Trần Thị Bạch Yến, CTXH1 - VN
+

THỤ NHÂN B
+ Hồng Thị Bích Phượng -VN
+ Lê Văn Sáu - VN
+ Lương Thị Quỳnh, ThânHữu - VN
+ Nguyễn Anh Tuấn - VN
+ Nguyễn Thu Nguyệt, ThânHữu - VN
+ Nguyễn Thị Hạnh - VN
+ Nguyễn Thị Kim Oanh - VN
+ Nguyen Thi Lan, Than Huu - VN
+ Nguyễn Văn Dũng - VN
+ Hoàng Thị Det,ThânHữu - VN
+ Trần Tảo - VN
+ Trịnh Thị Huyền - VN
+

THỤ NHÂN C
+ Nguyễn Thị Thanh Hà - VN
+ Vũ Phan Huy Cường - VN
+ Chung Giang Bảo Vân - VN
+ Chung Giang Bảo Duy - VN
+

MỸ CHÂU

+ GSTrần Long,Cựu Khoa Trưởng CTKD - US
+Cô Trần Long Ánh Nguyệt, Cựu Giám Đốc Thư Viện ĐHDalat - US
+

VĂN KHOA
+

KHOA HỌC
+ Phan thị Ngọc Lê Sally, KH70 - CAN
+

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+Huỳnh Mỹ Phương, CTKD1 - FL, US
+ Lê Thanh Tâm, CTKD1- MI, US
+ Lê Tín, CTKD1 - CA, US
+ Nguyễn Ngọc Châu, CTKD1- OR, US
+ Nguyễn Việt Dũng, CTKD1 - CA, US
+ Thân Thiên Nhiên, CTKD1 - CA, US
+ Trịnh Hoàng Giang, CTKD1 - KS, US
+ Lâm Tuyết Nhung,CTKD4 - FL, US
+ Trần Trí, CTKD4 – TX, US
+ Nguyễn Hải, CTKD7 - CAN
+ Hoàng Cao Luân, CTKD7 - CA, US
+ Lê Thị Thanh, CTKD8 - CAN
+ Nguyễn Đức Trọng, CTKD8 - US, US
+

THỤ NHÂN B
+ Lê Cẩm Tú - MI, US
+ Nguyễn Mỹ – FL, US
+ Nguyễn Thị Hạnh – TX, US
+ Pierre Lachapelle - CAN
+ Thân Hoàng Long - CA, US
+ Phạm Jeannie Dung - CA, US
+ Trịnh N. Phú - KS, US
+

THỤ NHÂN C
+ Huỳnh Thu Trang - FL, US
+ Nguyễn Thanh Anh Thảo - CAN
+ Lê Thị Hữu - FL, US
+ Trà Tú - FL, US
+ Trà Nga- FL, US
+

ÂU CHÂU

+ GS Lâm Thành Liêm, Cựu Gs Địa Lý VDH Dalat & Trưởng Ban Địa Lý DH Văn Khoa Saigon - FRA
+ B. Nguyễn thị Cúc, Cựu Gs Địa Lý VDH Dalat
& DH Văn Khoa Saigon- FRA

VĂN KHOA
+ Quản Mỹ Lan, SP-VK66-70 - FRA
+

KHOA HỌC
+
+

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Anh chị Đoàn Trần Nghi, CH CTKD - FRA
+ Nguyễn Hữu Kinh, CTKD1 - FRA
+ Nguyễn Ngọc Thương, CTKD1 - FRA
+ Trần thị Liên Hương, CTKD8 - FRA

THỤ NHÂN B
+ Phạm Ngọc Lân -FRA
+

ÚC CHÂU &ĐẠI DƯƠNG

+ Ô. Trần Đăng Đại, Cựu Gs Văn KhoaVDH Dalat- NWS, AU

VĂN KHOA
+ LM Anthony Nguyễn Hữu Quảng, VK73 - VIC, AU
+ Phạm Văn Lưu, VK66-69 (CTKD1) - VIC, AU
+ Lâm Tịnh Tâm, VK - NSW, AU
+ Nguyễn Văn Tám, VK68 - VIC, AU
+ Trịnh Trang Mỹ Linh, SP-VK69-73 - VIC, AU
+ Vũ Ngọc Bảo, VK69 (CTKD8) - VIC, AU
+

KHOA HỌC
+ Nguyễn Xuân Tiên, KH70 - VIC, AU
+ Trịnh Ngọc Mai, KH70 - VIC, AU
+

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Đặng Kim Ngọc, CTKD1 - NSW, AU
+ Đoàn Công Chánh Phú Lộc, CTKD1-SA, AU
+ Huỳnh Nhân Khiêm, CTKD1 - NSW, AU
+ Lê Tấn Thiện, CTKD1 - NT, AU
+ Nguyễn Quốc Vọng, CTKD1 - VIC, AU
+ Phạm Thanh Thiên, CTKD1 - QLD, AU
+ Phong Lan Edwards, CTKD1 - VIC, AU
+ Nguyễn Thế Nghiệp, CTKD1 - VIC, AU
+ Hà Ngọc Lan, CTKD2 - SA, AU
+ Lê Minh Hiếu Sophie, CTKD2 - NSW, AU
+ Nguyễn Ngọc Quế, CTKD2 - VIC, AU
+ Nguyễn Thành Chấn, CTKD2 - VIC, AU
+ Nguyễn Phi Tiến, CTKD3 - VIC, AU
+ Lê Vũ Giao, CTKD4 - QLD, AU
+ Thái Hồng Tân, CTKD4 - VIC, AU
+ Tôn Thất Dũng, CTKD4 - NSW, AU
+ Đỗ Quang Khanh, CH CTKD 72-74 (K5) - VIC, AU
+ NguyễnĐức Thuận, CTKD5 - SA, AU
+ Nguyễn Thuận Linh, CTKD5 - SA, AU
+ Đặng Văn Tuế, CTKD6 - VIC, AU
+ Nguyễn Hồng Anh, CTKD6 - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Thanh, CTKD6 - VIC, AU
+ Trần Ngọc Qưới, CTKD6 - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Châu, CTKD7 - VIC, AU
+ Phạm Thanh Vũ, CTKD7 - VIC, AU
+ Đặng Xuân Lan, CTKD8 - VIC, AU
+ Lâm Quốc Thành, CTKD8 - VIC, AU
+ Phạm Lâm Đồng CTKD8 - NC
+ Viên Thế Khanh, CTKD8 - VIC, AU
+ Đoàn Thị Hồng Loan, CTKD9 - QLD, AU
+ Nguyễn Minh Châu, CTKD9 - NSW, AU
+Hồ Ngọc Thu, CTKD9 - VIC, AU
+ Nguyễn Ngọc Ngãi, CTKD9 - VIC, AU
+ Phan Đức Lý, CTKD9 - VIC, AU
+ Quách Hưng, CTKD9 - VIC, AU
+ Trang Kim Teng, CTKD9 - SA, AU
+ DươngChíThanh, CTKD10 - NSW, AU
+ Lê Văn Hiếu, CTKD10 - SA Deputy Governor, AU
+ Lê Văn Phú, CTKD10 - VIC, AU
+ Nguyễn Huệ, CTKD10 - VIC, AU
+ Quách Thị Hương, CTKD10 - VIC, AU
+ Thái Văn Lươm, CTKD10 - NSW, AU

THỤ NHÂN B
+ Ai Cơ Hoàng Thịnh - VIC, AU
+ Anthony Michael Edwards - VIC, AU
+ Đỗ Thị Vui - VIC, AU
+ Nguyễn Mạnh Hùng - VIC, AU
+ Nguyễn Bích Thủy - NSW, AU
+ Nguyễn Văn Sanh - QLD, AU
+ Chị Dương ChíThanh - NSW, AU
+ Chị Thái Văn Lươm - NSW, AU
+ Trần Honore - NC
+ Trần Thu Trâm - VIC, AU
+ Võ Thị Bạch Ngọc - QLD, AU

THỤ NHÂN C
+ Đặng Trường Lâm - VIC, AU
+ Đặng Thanh Chương - VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Thảo Quyên – VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Quốc Anh – VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Việt Anh – VIC, AU
+ Tố Nữ – VIC, AU
+ Võ Thanh Duy Văn - NSW, AU

PHICHÂU
+ Jeity Dangalvan - CTKD, Sahara


Cập nhật ngày 31 tháng 5 năm 2010