Đóng Góp

Bốn cách để đóng góp cho DUACT:

1) Zelle: xin dùng email donate@duact.org

2) PayPal: xin gửi đến @DUACT  

3) Ngân phiếu: xin đề DUACT và gửi đến địa chỉ:

DUACT

265 Clifton Street

Malden, MA 02148

USA

* Nếu có thể, xin ghi địa chỉ hoặc email của quý vị để chúng tôi gửi biên nhận và thư cảm tạ