Giới thiệu DUACT

Tháng tám năm 1957, Hội đồng các Giám Mục Việt Nam lập ra Viện Đại Học Đà Lạt nằm ngay khu vực trung tâm văn hóa của Đà Lạt, là một thị trấn du lịch vùng cao nguyên Việt Nam.

Vị linh mục quá cố Simon Nguyễn Văn Lập với chức vụ Viện trưởng từ năm 1961 đến năm 1970 đã chọn từ Thụ nhân để làm kim chỉ nam cho Viện Đại Học: quan niệm thăng tiến con người qua thành đạt của việc giáo dục.

Vào tháng bảy năm 2000, một nhóm cựu sinh viên Viện Đại Học Dalat đã họp nhau trong dịp Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tổ chức hai năm một lần. Trong dịp Đại Hội tại Los Angeles, California này, anh chị em cựu sinh viên quyết định nối tiếp lý tưởng Thụ Nhân do Cha Lập đề ra bằng cách thành lập một hội thiện nguyện để đẩy mạnh sự thăng tiến của thế hệ tương lai qua các công tác “trồng người” (tài trợ giáo dục)  đồng thời góp phần tương trợ đồng môn và cứu giúp những người kém may mắn.

Tổ chức thiện nguyện của cựu sinh viên Viện Dalat (Dalat University Alumni Charitable Trust - DUACT) được chính thức thành lập vào tháng Năm năm 2001. Đây là một tổ chức bất vụ lợi có giấy phép hoạt động và được sở thuế Hoa Kỳ (Internal Revenue Service) công nhận và chấp thuận cho miễn thuế những đóng góp vào tổ chức này (IRS Code Section 501(c) (3)).

Mục tiêu chính yếu của DUACT là gây quỹ trong các hội, trong cộng đồng người Việt và các cộng đồng thân hữu khác ở Hoa kỳ và trên toàn thế giới nhằm giúp đỡ, tạo cơ hội giáo dục cho cộng đồng kém may mắn nhất ở Việt  Nam. Trợ giúp những người côi cút, không nơi nương tựa, mắc bệnh tâm thần, tàn tật, những dân tộc thiểu số, hoặc những người đang sống trong tình trạng đói kém và bị xã hội ruồng bỏ.

DUACT là một thực thể có tầm hoạt động liên tục, có trách nhiệm báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác về các nguồn tiền nhận được và các mục tiền chi ra. Trong trường hợp phải giải thể, hội phải thanh toán các trách vụ của mình và nếu còn bao nhiêu tài sản phải chuyển giao cho các hội bất vụ lợi khác hoặc giao cho các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang hay địa phương để họ tiếp tục các hoạt động đã đề ra trong phần "Sứ mệnh của DUACT".