• Biểu diển múa lân phục vụ thiếu nhi Phú Lợi, Đồng Tháp
  • Chăm sóc trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ tại Dòng Don Bosco Đà Lạt
  • Hoạt động dành cho trẻ em Bình Triệu