Hoàn Tất Nâng Cấp Phòng Internet Nguyễn Văn Kế Tại Trường Đại Học Đà Lạt

Phòng Internet Nguyễn Văn Kế vừa hoàn tất việc thay thế màn hình LCD 19 inch và thay thế RAM mới cho 40 máy vi tính hiện có bằng nguồn tài trợ của DUACT. Đây là kết quả của thỏa thuận tài trợ nâng cấp Phòng Internet giữa anh Trần Trí, TBĐH/DUACT, và Ban Giám Hiệu Trường ĐH Đà Lạt trong chuyến thăm trường củ và tham quan Thư viện vào cuối tháng 6 năm 2013 vừa qua.

Tổng số tiền tài trợ cho việc nâng cấp nêu trên là 103 triệu đồng, gần bằng 5.000 USD theo tỷ giá hiện hành khi đó.

Một vài hình ảnh ghi nhận tại Phòng Internet Nguyễn Văn Kế trước và sau khi được nâng cấp cùng một số chứng từ liên quan.

Anh Trần Trí tham quan phòng Internet NVK trong dịp về thăm trường vào cuối 6/2013

Các sinh viên đang truy cập thông tin trên máy PC chưa được nâng cấp

Toàn cảnh Phòng Internet vừa được nâng cấp

Màn hình LCD 19 inch và RAM mới đã được thay thế, lắp đặt cho 40 máy PC hiện có