Chương Trì Vi Tín Dụng Thôn Văn Lăng, Thái Bình - Cho Vay Nuôi Bò Đợt 2

Tiếp tục thực hiện chương trình VTD tại Thôn Văn Lăng, Huyện Kiến Xương, Thái Bình. Đầu tháng 3 năm 2014 vừa qua, Tổ Quản lý VTD Thôn đã tổ chức giao vốn cho 5 hộ vay mua bò giống Đợt 2. Cũng như các hộ vay Đợt 1 (tháng 11 năm 2013), mỗi hộ của Đợt 2 được vay 500 USD trong thời hạn 24 tháng.

Thay mặt Tổ Quản lý VTD Thôn, anh Phạm Văn Chỉ - tổ trưởng, đã có mặt trực tiếp để trao tiền cho các nông dân khi họ nhận bò từ thương lái.

Sau đây là danh sách 5 hộ vay Đợt 2 và hình chụp cùng bò giống với sự có mặt của anh Phạm Văn Chỉ.

Danh sách vay Đợt 2, chương trình VTD Thôn Văn Lăng :

1- Phạm Văn Lệ

    2- Phạm Đức Trào

    3- Phạm Văn Hanh

    4- Phạm Duy Tranh

5- Đỗ Văn Thoa