TÂN BAN ĐIỀU HÀNH DUACT

Thân chào quý vị Giáo Sư và các anh chị em Thụ Nhân:

 Ban Giám Sự tổ chức thiện nguyện DUACT xin công bố tân Ban Điều Hành DUACT kể từ ngày hôm nay 26/4/2014:

- Trưỡng Ban Điều Hành: Nguyễn Hoành, CH

- Cố vấn: Phạm Chí Thành, K1

- Cố vấn: Trần Trí, K4

- Tổng thư ký: Trần Bá Thăng, K9

- Thủ quỹ: Nguyền Hoành Anh, CTXH1

 Chúng tôi xin chân thành cám ơn anh Trần Trí và quý anh chị trong Ban Điều Hành DUACT trong thời gian từ năm 2008 cho đến năm 2013:

- Trưỡng Ban Điều Hành: Trần Trí, K4

- Tổng thư ký: Chung Thế Hùng, K10

- Thủ quỹ: Phan Thanh Hương, K10

- Thủ quỹ: Vũ Hương, K9

- Thủ quỹ: Nguyền Hoành Anh, CTXH1

Sáu năm qua, Ban Điều Hành nhiệm kỳ trước đã đóng góp rất nhiều cho sự thành công và ổn định của tổ chức DUACT. Đặc biệt sự đóng góp của anh Trần Trí, anh đã 2 lần đi công tác ở Việt Nam. 

Anh đến tận các địa phương thăm viếng và trực tiếp giải quyết công việc nhanh chóng và chính xác. Những đóng góp không mệt mỏi của anh trong 6 năm qua đã tạo thêm sự gắn bó giữa DUACT và gia đình Thụ Nhân. DUACT xin vinh danh và cám ơn những đóng góp của anh Trí và quý anh chị trong Ban Điều Hành nhiệm kỳ trước. 

Hôm nay xin quý vị giáo sư, các bạn trong gia đình Thụ Nhân cùng với chúng tôi chào đón anh Nguyễn Hoành và Ban Điều Hành DUACT nhiệm kỳ mới. Xin cám ơn sự hy sinh vô vụ lợi của quý anh chị trong Ban Điều Hành.

Xin các bạn giúp chúng tôi chuyển lá thư này đến các diển đàn Thụ Nhân khác.

Ngày 26 tháng 5 năm 2014

Trưỡng Ban Giám Sự tổ chức thiện nguyện DUACT,

 Ngô Đình Long