Chương Trình Gây Quỹ Linh Mục Hoàng Quốc Trương Năm 2014

[TNIC] FUND RAISING - 2014 QUY LINH MUC HOANG QUOC TRUONG

Lemanle2@aol.com[thunhan]

toi Thunhan-nca, thunhan, DA-LIST, simonlam532


Kinh Thưa quý Thầy Cô,

Cùng quý anh chị Kính mến,

Chương Trinh gây Quỹ Linh Mục HoàngQuốcTrương năm nay sẽ được tổ chức vào hai ngày cuối tuần : Thứ Bảy và Chủ Nhật July 12th and 13th tại Los Gatos.

Sự thành công của Quỹ LMHQT là do sự ủng hộ của Quý Thầy Cô và quý anh chị. Mong Rằng Quý Thầy Cô vá quý anh chị  ủng hộ cho kỳ gây Quỹ LM HQT năm nay.

Simon/LeMan xin mời quý anh chị ở vùng Thung Lũng Hoa Vàng ghé thăm garage sale…LM xin bảo đảm với anh chị sẽ thích những cây cảnh do chính tay LM trồng tỉa, tươi tốt vì anh Simon tưới cây hằng ngày.

Một lần nữa, gd Simon/LeMan tha thiết xin quý thầy cô cùng quý anh chị  tham gia đóng góp. 

Cũng như mọi năm, chương trình  gồm có hai phần :

1- Garage sales:  Saturday & Sunday August July 12-14, 2014

Chi tiết và hình ảnh sẽ được posted trên CRAIGSLIST.ORG và San Jose Mercury News

trong vài ngày tới.

2- Contributions :

Please make check payable to DUACT and mail to :

LeMan Le

221 Forrester Road

Los Gatos, Ca 95032

Xin chân thành cảm tạ  BDH Duact, quý thầy cô và quý anh chị.

Kính mến,

Simon Lam & LeMan Le

(408)219-0878

PS :  Sau khi kết thúc chương trình, một bản tường trình và tổng số tiền thu được sẽ Chuyển đến Thủ Quỹ DUACT.  Mỗi ân nhân sẽ nhận thư cảm ơn của DUACT  để dùng vào việc trừ thuế.

+++++++++++++++++++++++++++

Status Report as of 7/14/2014

Last Name

First Name

Amount

Ck/Cash

Relationship

Lam

Jonathan

100.00

 

ThuNhan C

Lam

Kathryn

100.00

 

ThuNhan C

Le

LeMan

2,500.00

 

KH70

Nguyen,can

NhanAnhXuan

100.00

Ck 109

K1,K2

Nguyen

Hoanh

100.00

Cash

CH4,CTKD

Nguyen

Van Hanh

1,000.00

 

K6

Nguyen

Tan

 

 

K1

Phan

Phi

50.00

 

K4

To

Toan

500.00

Ck 1655

K6

Tran

Henry

100.00

 

Henry Tran, K4

Valley Homes

and Investment

100.00

Ck  3442

Henry Tran, K4

7/15/2014

 

4,650.00

 

 

         

Garage Sale

ck#

Net Sale

Gross

 

General

 

1,534.00

1,534.00

 

Estate-Hoa

 

0.00

29.00

Hoi Tu Thien

Kat's Project

 

749.00

749.00

 

Estate-LeMan

 

1,670.00

1,670.00

 

WFG Matching

 

0.00

0.00

 

 GS Total:

 

3,953.00

3,982.00

 

         

Grand Total

 

8,603.00