DUACT Tiếp Tục Cho Vay Nuôi Bò Tại Văn Lăng - Thái Bình, Đợt 3

Đầu tháng 9 năm 2014, theo đề nghị của Tổ Quản lý VTD Thôn Văn Lăng, BĐH DUACT đã chấp thuận giải ngân cho 5 hộ nông dân tại đây được vay mỗi suất 500 USD trong thời gian 2 năm để mua bò giống về nuôi.

Đây là đợt VTD lần thứ 3, tiếp theo đợt 2 vào đầu tháng 3 năm 2014 vừa qua.

Bà con Văn Lăng. Thái Bình rất vui mừng nhận tiền và tiến hành mua bò ngay vì thời tiết hiện khá thuận lợi để nuôi bò.

Sau đây là danh sách 5 hộ được vay đợt 3 :

1- Vũ Văn Hải

2- Phạm Xuân Vị

3- Phạm Duy Tuyên

4- Vũ Duy Đảo

5- Phạm Đức Tám